KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Svet šole

MANDATNO OBDOBJE ( 4 LETA ): 5.3.2021 - 4.3.2025

PREDSEDNIK: TJAŠA KAMPOS

NAM. PREDSEDNIKA: MAŠA MLINARIČ

SESTAVA:

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH (5): TJAŠA KAMPOS, KLEMEN STEPIŠNIK, ALENKA ŽIVIC, ROBERT OSOLNIK, BOJANA VODNJOV

PREDSTAVNIKI STARŠEV (3): MAJA ČEPIN, MIHA LOŽAR, ERIKA SNOJ

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (3): LENART ZAJC, FRANC JURAN, SONJA OREŠEK

ZAPISNIKI 2021-2025:

Zapisnik 1. konstitutivne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 7. redne seje

 

PRISTOJNOSTI:
DOLOČA 48. ČLEN ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VI (UR.L.RS ŠT. 16/2007, 36/2008, 58/2009):

  • sprejema in spremlja letni delovni načrt šole, vzgojni načrt, pravila šolskega reda, pravila šolske prehrane, obravnava razna poročila, samoevalvacijsko poročilo;
  • imenuje in razrešuje ravnatelja;
  • sklepa o poslovnem uspehu zavoda, ustanovi šolski sklad, imenuje pritožbeno komisijo;
  • opravlja druge naloge po zakonu.

RAZVOJNI NAČRT