KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Govorilne ure

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE, PROSTORI

 

Š T.

STROKOVNI DELAVEC

ODD.

,

PRE

D.

POUČUJE, OPRAVLJA

DOP. GU ČAS

 POP. GU

PROSTO

R

1.

Petra Košir

1. a

vse predmete, dop, dod

PON.

5.ura

P 47

2.

Lidija Blažej 

1. b

vse predmete, dop, dod

TOR. 

5. ura

P 46

3.

Ana Hočevar 

1. c

vse predmete, dop, dod 

ČET. 

5. ura

P 45

4.

Jelka Lesar

 

vzgojiteljica pri pouku, JV

PON.

5. ura 

P 47

5.

Barbara

Štefula

 

vzgojiteljica pri pouku, OPB

TOR. 

4. ura

P 45

6.

Janja Vidic

 

vzgojiteljica pri pouku, JV

ČET. 

5. ura

P 45

7.

Alenka Živic

2 .a

vse predmete, razen TJA, dop, dod

SRE. 

5. ura

I 52

8.

Alenka Ogorevc

2. b

vse predmete, razen TJA, dop, dod

TOR.

4.ura

I 55

9.

Ingrid Kralj 

2. c

vse predmete, razen TJA, dop, dod

PON.

5. ura

P 48

10.

Mojca Gregorič

3. a

vse predmete, razen TJA, dop,dod,

TOR. predura

I 54

11.

Breda Stanič 

3. b

vse predmete, razen TJA, dop, dod

TOR. 

3. ura

II 76

12.

Katja Remec

3. c

vse predmete, razen TJA, dop, dod, koles

ČET. 

4. ura

I 53

13.

Katja Erban 

4. a

vse predmete, razen TJA, dop, dod, GUM 5.a

ČET.  

4. ura

       II 77

14.

Sara Smrkolj

4. b

vse predmete, razen TJA, dop, dod

PON.

 2. ura

II 80

15.

Doris Vidic

4. c

vse predmete, razen TJA, dop,dod,

PON.

4. ura

II 79

16.

 Andreja Gorjup

5. a

vse predmete, razen TJA,

ŠPO, GUM, dop, dod, OPB

PON.

2. ura

II 84

17.

Meta Gorjanc

5. b

vse predmete, razen TJA,

ČET.

II 85

 

 

 

 

LUM, ŠPO, dop, dod, koles, OPB

3. ura

 

18.

Špela Zrimšek

5. c

vse predmete, razen TJA, ŠPO, dop, dod, koles. kr.,

OPB

PON.

2. ura

II 98

19.

Ana Ložar

TJA

TJA 2.r, 3.r, 4.r in 5.c, OPB

ČET.

1. ura

projekcijska

20.

Sabina Krajnik

TJA, OPB

N1A 1. razred, OPB

ČET.

5. ura

kabinet

1.r

21.

Martina Lesjak

OPB1

OPB, LUM 5.b

PET. 

4. ura

kabinet

1.r

22.

Boža Emeršič

OPB2

OPB

TOR. 

5. ura

kabinet

1.r

23.

Špela Gorjup

OPB3

OPB, ŠPO 5.c

ČET.

3. ura

kabinet

1.r

24.

Jože Koritnik

OPB5

OPB

PON.

5. ura

kabinet

1.r

25.

Rebeka Domanjko

OPB

OPB, NŠP 5.r

SRE.

5. ura

zbornica

26.

Urška Milovanović

OPB

OPB, DSP

TOR.

5.ura

zbornica

27.

Nina Arh

OPB

OPB, N2N, NI1, IP-FVZ

TOR. 

1. ura

zbornica

28.

Teja Dečman

OPB

OPB, svetovalno delo

po

dogov.

pisarna 68

29.

Tina P. Ostrožnik

6. a

TJA dif. 8. in 9. r, SLJ 6.a, dif.

8. in 9. r, GKL

SRE.

3. ura

II 96

30.

Lea Pestotnik

6. b

SLJ 6. b, 7. a,b dif. 8. in 9. r

TOR.

4. ura

K 20

31.

Vanja Repič 

6. c

LUM 6., 7., 8., 9. r, NUM, IPLS3,  OPB

PON.

2. ura

II 92

32.

Bojan Bokalič

6. č

ŠPO 5. a, 6. c,č,  7. a,b, 8.a,b,

9.a, IŠP

PON. 

3. ura

kabinet

ŠPO

33.

Polona Seničar

7. a

MAT 7.a, dif.8.r,TIT 6.-8.r,NTE

PON.

1. ura

K/36

34.

Tomaž Stanovnik

7. b

TJA  6. b,c, 7. a,b, dif. 8. in 9. r

TOR. 

3. ura

II 97

35.

Klemen

Stepišnik

7. c

ZGO 6., 7., 8. in 9. r, IP-OPK

TOR. 

4. ura

II 91

36.

Primož Parkelj

8. a

ŠPO 5. b, 6. a, b, 7. a, c, 8. a, c, 9. b, c, ŠZZ

TOR.

2. ura

kabinet

ŠPO

37.

Petra Paradiž Kurinčič

8. b

MAT 6. a, dif. 8. r,  TIT 6.-8.r,

NTE, IP-OGL

PET. 

3. ura

K/33

38.

Nataša V. Jerič

8. c

SLJ 6. c, č, 7.c, dif. 8. in 9. r

TOR. 

5. ura

II 87

 

39.

Katarina V. Kolar

9. a

NAR 6., 7. r,  BIO 8. c, IPOV1, 3

PON.

 4. ura

P 119

40.

Tanja Povhe

9. b

TJA 7. c, dif. 8. in 9 r., NI3, TJA 5. a, b

PON.

3. ura

I 104

41.

Robert Osolnik

9. c

RAČ 40 %, MAT 7. b, dif. 9. r, ROM, UBE,MME

TOR.

 2. ura

I 108

42.

Andreja Mežan

SLJ, TJA

TJA  6.a, 6.č in 9.a, dif. 8. r, SLJ 9.a, dif. 8. r

PON.

3. ura

I 105

43.

Silva Bohinc

MAT, FIZ

MAT 6. c, 7. c, dif. 8. in 9. r,

FIZ 8. r

PON.

1. ura

II 94

44.

Mojca Kržič

MAT, RAČ

RAČ 60 %, MAT 9. b, dif. 8. r

SRE. 

2. ura

kabinet

MAT

45.

Maja Viden Treven

MAT, OPB

MAT 6. b, č, OPB

PON.

3. ura

kotiček

46.

Dijana Milinković

MAT, FIZ

MAT dif. 8. in 9. r, FIZ 9. r, IP-

SLZ

SRE. 

2. ura

I 62

47.

Tjaša Kampos

KEM, BIO

KEM 8. in 9. r, BIO 9. r, KEŽ, POK

PON.

5. ura

P 115

48.

Jože Račič

GEO

GEO 6., 7., 8. in 9. r, TVZ

PET. 

3. ura

II 95

49.

Romana A. Dolenc

GOS

vodja prehrane, GOS, SPH, OPB

PON.

 2. ura

P 119

50.

Vesna Toman

LAB

laborant 43 %, GOS, BIO, OPB

SRE.

4. ura

kabinet

NAR

51.

Gorazd Klep

GUM

GUM 6., 7., 8. in 9. r, pevski zbori, OPB

PET.

5.ura

zbornica

52.

Meta P. Radović

ŠPO

ŠPO 6. r, 7. b, c, 8. b, c, 9. r, IP-ŠSP, ŠZZ

ČET. 2.ura

kabinet

ŠPO

53.

Petra Kastelic Hambisa

IP

ŠI 1,2

po

dogov.

po

dogov.

54.

Bojana Vodnjov

SOC. PED

DSP, ISOP, DKE 7. in 8. r

PON.

1.ura

I 61

55.

Amra Bektešević

PED

DSP, OPB

po dogov.

kTEHDS

P

56.

Nataša Vanček 

SPEC.

P

DSP, ISOP

po

dogov.

kabinet 63

57.

Ana Turšič

SPEC.

P

DSP, ISOP

po

dogov.

P 135

58.

Darja H. Kandušer

SPEC.

P

DSP

po dogov.

kabinet

1. r

59.

Nataša Fabjančič

SVET. D

ISOP, DSP, ŠOLSKI PSIHOLOG

TOR.

7.30

pisarna 68

60.

Maša Mlinarič

SVET. D

ISOP, DSP, ŠOLSKI PEDAGOG

PON.

 7.30

pisarna 67

61.

Štefka Zore

KNJ

KNJIŽNIČARKA

po

knjižnica

 

 

 

 

dogov.

 

62.

Karlina Strehar

POM. RAVN.

POM. RAVNATELJICE, ISOP, FVZ

PON.

 1. ura

pisarna 64

63.

Petra Korošec

RAVN

RAVNATELJICA

PON.

7.30

pisarna 69

 

Legenda/prostori: I, II – nadstropje, P – pritličje, K – klet, U – uprava, kab. – kabinet, knj. – knjižnica, rač. – računalnici

 

 

Opomba: Dopoldanska govorilna ura traja 45 minut in se izvaja v istem tednu kot popoldanske govorilne ure. Preverite, če je učitelj prost oziroma prisoten v šoli (lahko je razporejen za nadomeščanje, ali odsoten). 

 

V mesecu, ko so roditeljski sestanki razvrščeni skozi cel teden, se starši učencev na predmetni stopnji za govorilne ure individualno dogovarjajo s posameznim učiteljem