KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Nacionalno preverjanje znanja

Informacije za učence in starše 6. in 9. razreda

KAJ JE TO?
Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu
drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

Informacije za starše in učence o NPZ (RIC):

https://www.ric.si/mma/info-21-slo-pdf/2021082809033168/?m=1630134212

 

ZAKAJ?
Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero želimo:
• prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
• razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

PRIJAVA…
Za učence 6. in 9. razreda je NPZ OBVEZNO in se ni potrebno prijaviti.

PREDMETI?

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ v šolskem letu 23-24
6. razred
Predmet MATEMATIKA SLOVENŠČINA ANGLEŠČINA
Datum 9.5.2024 7.5. 2024  13.5.2024
Čas 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30
9. razred
Predmet MATEMATIKA SLOVENŠČINA

3.PREDMET /Likovna umetnost

Datum  9.5.2024  7.5.2024 13.5.2024
Čas 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30
Kaj pa dovoljeni pripomočki?

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve.

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve.


KAKO POTEKA NPZ…?

• NPZ poteka v obliki pisnega preizkusa znanja.
• Čas reševanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora.
• Na dan preverjanja pridejo učenci v šolo 20 minut pred začetkom preverjanja (ob 8.10 uri), na oglasni deski preverijo v katero skupino oz. učilnico so razvrščeni. Na vratih učilnice bo visel tudi sedežni red, ime nadzornega učitelja in poimenski seznam učencev.
• Učenci počakajo pred učilnico nadzornega učitelja.
• Nadzorni učitelj bo preveril prisotnost ter razdelil naloge in obrazce za točkovanje, kamor boste nalepili številčno kodo.
• Namig: pišite čitljivo, natančno preberite navodila, ob napačnem odgovoru zapišite pravilen odgovor in prečrtajte napačnega, svoje odgovore na koncu znova preverite, izkažite svoje znanje.
• Po končanem preverjanju NPZ poteka pouk po urniku.

DOSEŽKI NPZ
• NPZ je dodatna informacija o znanju učencev.
• V skladu s koledarjem NPZ bodo učenci pri pouku seznanjeni z dosežki in imeli možnost vpogleda v ovrednotene naloge. Isti dan lahko tudi starši opravijo vpogleda v ovrednotene naloge, če to želijo.
• Učenci prejmete obvestilo o dosežkih NPZ za učence 9.razred 14.6.2024 ob spričevalu ter za učence 6. razreda 24.6.2024

 

MOŽNOST VPOGLEDA  Učenci in starši imajo možnost elektronskega vpogleda na http://npz.ric.si/, potrebni sta šifra  in EMŠO učenca. Za učence 9. razreda bo omogočen vpogled od _________ dalje, za učence 6. razreda pa od ___________ dalje. Vpogled za starše učencev, 6. oz. 9. razreda, isti dan po predhodni najavi šolski pedagoginji med 12. in 14. uro.

  • UČNECI: prinesite ŠIFRO in vašo EMŠO!!!!

RAZPORED VPOGLEDA bo objavljen naknadno

 

Prostor: RAČUNALNICA

Razred/

Učitelj, ki menja

ŠOLSKA ura

Ura

Predmet /

Učitelj, ki interpretira….

 

 

 

MAT

SLJ

TJA

9.A

 

1.  + 2.

8:20-8:50

 

 

 

8:50-9:20

 

 

 

9:20-9:50

 

 

 

9.B

 

 

 

3. +  4.

10:15-10:45

 

 

 

10:45-11:15

 

 

 

11:15-11:45

 

 

 

9.C

 

5. + 6.

11:55-12:25

 

 

 

12:25-12:55

 

 

 

12:55-13:25

 

 


 

 


POTEK VPOGLEDA:

  1. V računalnici je prisoten učitelj, ki ima oddelek že na stalnem urniku  in se zamenjata z učiteljem, ki interpretira rezultate NPZ.
  2. Učitelj, ki interpretira rezultate NPZ si pred tem pridobi potrebno gradivo (navodila).
  3. Pedagoginja poskrbi za izpise rezultatov NPZ.

 

 

POTEK VPOGLEDA:

 

  1. V računalnici je prisoten učitelj, ki ima oddelek že na stalnem urniku  in se zamenjata z učiteljem, ki interpretira rezultate NPZ.
  2. Učitelj, ki interpretira rezultate NPZ si pred tem pridobi potrebno gradivo (navodila).
  3. Pedagoginja poskrbi za izpise rezultatov NPZ.

 

 

 

 

 

http://www.ric.si/mma/2016%20Informacije%20slo%2015/2014082707270736/) Več informacije o NPZ najdete v brošuri Nacionalno preverjanje znanja – "Informacije za učence in starše"

ter na spletni strani Ric-a (www.ric.si)

Republiški izpitni center

 

 Pripravil: Robert Osolnik