KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Bralne značke

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve - Prežihove značke - so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo.

Bralna značka je slovensko gibanje, ki torej že petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Gradi na tradiciji 47 bralnih značk oz. Zveze bralnih značk Slovenije in je od sedemdesetih let dalje organizacijsko delovala kot eden nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. V letu 2002 se je Bralna značka organizirala kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, njen program pa je še vedno del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije in ima kot tak marsikje po Sloveniji močno organizacijsko in finančno zaslombo pri društvih ali zvezah prijateljev mladine. V strokovnem smislu pa gibanje od vsega začetka vodijo mentorji po šolah (od devetdesetih let dalje tudi po vrtcih in knjižnicah) - njihovo delo z mladimi je temelj bralne značke. (vir: www.bralnaznacka.si)

Branje za bralno značko se začne 17. septembra (dan zlate knjige) in zaključi 2. aprila (mednarodni dan knjig za otroke).

Poleg bralne značke iz slovenskega jezika učenci sodelujejo pri EKO BRALNI ZNAČKI in bralnih značkah v tujih jezikih: EPI READING BADGE, EPI LESEPREIS, EPI LECTURA.