KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Vpis v prvi razred

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

VPIS v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Odvisno od trenutnih razmer, bo vpis v šoli ali pa na daljavo.

Vpis bo potekal: V sredo, 22.2.2023, in v četrtek, 23.2.2023,  za osebno vabljene.

KAKO bo potekal vpis?

  • starši boste na dom prejeli VABILO k vpisu in obrazce (vpisni list, organizacija podaljašanega bivanja, prijava na prehrano) v izpolnitev
  • starši izpolnjene obrazce prinesete s seboj na vpis v šolo
  • če je možno pridite na vpis z otrokom, saj bi ga želeli spoznati
  • točno ob vabljeni uri počakajte pred šolo, po vas bo prišla svetovalna delavka


INFORMATIVNO SREČANJE IN DELAVNICE

V sredo, dne 25.1.2023 ob 18. uri, ste vabljeni na INFORMATIVNO srečanje za starše in na delavnice za bodoče prvošolce  Predstavili vam bomo šolo in način dela pri nas.

 

 

V kolikor vas zanimajo informacije glede vpisa nas lahko tudi pokličete:

  • Šolska psihologinja Nataša Fabjančič tel. 01/729-83-08 
  • Šolska pedagoginja Maša Mlinarič tel. 01/729-83-07

 

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Vpisujemo učence iz našega šolskega okoliša. V primeru, da bi želeli vpisati otroka na našo šolo, pa ne stanujete v našem šolskem okolišu, morate vpis opraviti na osnovni šoli, na katero sodite, na našo šolo pa naslovite vlogo za prepis, v kateri navedete vse podatke o otroku in starših ter razloge za to.

PREŠOLANJE IN PREPIS
Poteka skozi celo šolsko leto. Starši na matični šoli najavite odhod oz. obvestite šolo ter na oddate vlogo za prepis na našo šolo, v kateri navedete osnovne podatke o otroku (ime, priimek, naslov, EMŠO), podatke o dosedanjem šolanju (razred, šola, uspeh) ter podatke o starših (ime, priimek, naslov, telefon). Šola obravnava vlogo in pisno obvesti starše.

UČENCI PRISELJENCI IZ DRUGIH DRŽAV
So učenci, ki se k nam prešolajo iz tujine. Starši pri pedagoginji vložijo vlogo za nadaljevanje šolanja na naši šoli, v kateri navedejo osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum rojstva), podatke o dosedanjem šolanju (šola, razred, uspeh) ter podatke o starših (ime, priimek, naslov, telefon).

Dodatne informacije: