KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

ŠOLSKA GALERIJA


Šolska Galerija OŠ Venclja Perka Domžale razpisuje 3 razstavne termine za šolsko leto 2014/2015 tudi za zunanje ustvarjalce.

V šolski galeriji je na razpolago 10 razstavnih stekel, formata 100cm x70cm, pod katere se namesti šeleshamer, na katerega se prilepi likovno delo.

Šola lahko priskrbi tudi 10 šeleshamerjev bele barve.

 

Kandidirajo lahko le prijavitelji, ki imajo 2d dela, dela, ki se lahko prilepijo na šeleshamer 100cm x70cm ter takšna pritrdijo pod stekla.

 

Izmed prispelih prijav bosta prof. likovne umetnosti Martina Lesjak in prof. lik. pedagogike Vanja Repič izbrali tri primerne kandidate. Pod primernost sodi kvaliteta likovnega dela, primeren motiv šolskemu prostoru, ustvarjalnost ter izpolnjevanje osnovnih pogojev razpisa.

Prednost pri izbiri bodo imeli učenci naše šole (samostojni ustvarjalci), bivši učenci naše šole, zaposleni, bivši zaposleni naše šole, likovni ustvarjalci iz Domžal, mladi domžalski ustvarjalci, dijaki in študentje likovnih smeri.

 

Šola pripravi krajši članek ter ga razpošlje aktualnim lokalnim medijem ter vse o razstavi objavi na spletni strani šole. Ob koncu pripravi za razstavljavca tudi potrdilo o razstavi.

Uradne otvoritve ni. Ogled razstave je možen v času uradnih ur šole.

 

V primeru, da vas zanima razstavljanje na OŠ Venclja Perka in ustvarjate v poljubni tehniki (grafika, slikanje, risanje, fotografija...) ter vam ustrezajo pogoji sodelovanja vljudno vabljeni!

 

Povezava na PRIJAVNICO

Izpolnjeni prijavnici je potrebno priložiti slikovno oz. fotografsko gradivo projekta (3 reprodukcije svojih del v velikosti vsaj 15cmx10cm)

Izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati izključno po pošti na naslov: OŠ Venclja Perka

Ljubljanska 58a

1230 Domžale

s pripisom ŠOLSKA GALERIJA-PRIJAVA

 

Rok za dospetje prijavnic je 27. junij 2014. Velja datum pošte.

Prijav poslanih po tem roku ne bomo obravnavali.

Prijav, ki ne bodo prispele po pošti (velja poštni žig), ne bomo obravnavali.

O izboru boste pisno (po e-mailu) obveščeni 4. 7. 2014.

Kontakt:

osvpsp@gmail.com (Martina)

VanjaRp@gmail.com (Vanja)