KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Psiholog

PSIHOLOG

Aljoša Dornik

 

Kje in kdaj me lahko poiščete: Dnevno sem prisoten med 7:30 in 15.00 uro, za starše pa v skladu s Poslovnikom dosegljiva vsak dan med 11. in 13. uro. V času popoldanskih govorilnih ur sem prisoten ob torkih, sicer pa po dogovoru, pisarna št. 68. Dopoldanska govorilna ura za učence, učitelje in starše pa je v tednu popoldanskih govorilnih ur, prav tako v torek 7:30 med  in 8:15 uro. Zaželjeno je, da se pred obiskom tudi predhodno najavite po telefonu 01/729-83-08 in elektronski pošti: aljosa.dornik1@guest.arnes.si.

 

 Šolski psiholog svetuje in pomagam učencem in staršem kadar:

- potrebujete pomoč pri izbiri poklica in nadaljnega šolanja,

- je učenca v šoli strah,

- kadar učenec nerad hodi v šolo ali celo ne pride v šolo,

- kadar je učenec dosega slabši  uspeh od pričakovanega zaradi treme, strahu pred spraševanjem,

- se ne zna  ali ne more uveljaviti med vrstniki,

-  ima status učenca s posebnimi potrebami,

- kadar učenec izkazuje nadarjenost,

- kadar je treba poiskati poiskati najboljšo strokovno pomoč otroku izven šole…

 

Delo šolskega psihologa zajema:

  • POKLICNO ORIENTACIJO
  • ODKRIVANJE NADARJENIH  UČENCEV IN KOORDINACIJA DELA Z NJIMI
  • SVETOVANJE UČENCEM IN STARŠEM OB ČUSTVENIH; SOCIALNIH IN OSEBNOSTNIH STISKAH
  • DIAGNOSTKA IN NAPOTITEV V ZUNANJE INŠTITUCIJE
  • INDIVIDUALNA IN SKUPINSKE OBLIKE POMOČI UČENCEM S TEŽAVAMI (ISOP)
  • SVETOVALNO DELO PREDMETNA STOPNJA
  • POMOČ UČITELJEM PRI OBLIKOVANJU IP PROGRAMOV ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI IN NADARJENE UČENCE
  • SODELOVANJE Z UČITELJI, STARŠI  TER ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI PRI REŠEVANJU PSIHOLOŠKE, SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE PROBLEMATIKE UČENCEV.
  • DRUGE NALOGE RAZVIDNE IZ LDN ŠSS