KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

ŠTIPENDIJE V ŠOLSKEM LETU 2014/15Prve informacije najdete že na spletni strani OŠ Venclja Perka:

www.os-vperka.si/svetovalna-sluzba/poklicni-koticek

Na spodnjih povezavah boste našli vse potrebne informacije o državnih štipendijah, kadrovskih štipendijah, štipendijah za deficitarne poklice (NOVOST letos), Zoisovih štipendijah in Štipendijah Ad Futura:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si/Aktualno

Centri za socialno delo

RRA – regionalne razvojne agencije

 

POZOR , SPREMEMBE so tudi pri Zoisovih štipendijah!

Stari štipendisti jih prejemajo po starem. Če pa gre za prehod na višjo stopnjo šolanja (npr. iz OŠ v srednjo ali iz srednje v višje ali visoko šolstvo) pa po novem Zakonu (velja od 1.1.2014 dalje) ter v skladu z novim pravilnikom.

Posredujem vam ustrezno spletno stran, kjer lahko najdete nekaj odgovorov:

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1098&sid=1312

Na tej strani je tudi obrazec za vprašanja, ki jih lahko postavljate strokovnjakom na skladu.

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, kjer so definirani izjemni dosežki, je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 35/2014, v petek, 16.5.2014 .

 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200851&stevilka=2165.

Informacijo  najdete tudi na spletni strani ZRSŠ, področna skupina za svetovalno delo, aktualno.

http://www.zrss.si/default.asp?rub=200

Tu lahko najdete tudi mnoge druge zanimive informacije.

 

Učenci, skupaj s starši pobrskajte po spletu. Po pomoč lahko pridete tudi v šolsko svetovalno službo!

                                                                                                                                             Nataša Fabjančič, psihologinja