KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Četrtek, 21.5.2020



 

4. RAZRED

 

4. A

4. B

4. C

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

 

5. RAZRED

 

5. A

5. B

5. C

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

DRUŽBA

DRUŽBA

DRUŽBA

ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

 

 

 

 

6. RAZRED

 

6. A

6. B

6. C

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

GOSPODINJSTVO

GOSPODINJSTVO

GOSPODINJSTVO

 

 

 

 

7. RAZRED

 

7. A

7. B

7. C

 MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

 

 

 

8. RAZRED

 

8. A

8. B

8. C

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

BIOLOGIJA

BIOLOGIJA

BIOLOGIJA

 

 

 

9. RAZRED

 

9. A

9. B

9. C

NARAVOSLOVNI DAN

NARAVOSLOVNI DAN

NARAVOSLOVNI DAN

 

 

 

IZBIRNI PREDMETI

 

ŠAHOVSKE OSNOVE

LIKOVNO SNOVANJE 1

LIKOVNO SNOVANJE 2

ŠPORT ZA ZDRAVJE

ŠPORT ZA SPROSTITEV

IZBRANI ŠPORT - ODBOJKA

NUM - LUTKE

NEMŠČINA 1

NEMŠČINA 2

 OGL

NEMŠČINA 3

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - NEMŠČINA

 RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (ROM)

 

 

 

 

OSTALE DEJAVNOSTI

 

UČIMO SE SLOVENSKO

BRALNA ZNAČKA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

ŠIVILJSKA DELAVNICA

DODATNI KROŽEK

IDEJNICE SOCIALNE PEDAGOGINJE

 

 

 

PODALJŠANO BIVANJE

 

OPB 1

OPB 2

OPB 3

OPB 4

OPB 5

OPB 6

OPB 7

OPB 8

OPB 9

OPB 10

OPB 11

OPB 12