KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Svet staršev

ŠOLSKO LETO 2017/18:

Vabilo na 2. sejo sveta staršev (izredna seja)

Zapisnik 1. izredne seje

Vabilo na 1. sejo sveta staršev

Zapisnik 1. seje sveta staršev

 

ŠOLSKO LETO 2016/17:

Zapisnik 4. seje sveta staršev (2016-17)

Zapisnik 3. seje sveta staršev (2016-17)

Zapisnik 2. seje sveta staršev (2016-17)

Zapisnik 1. dopisna seja (2016-17)

Samoevalvacija - Integracija učencev priseljencev

Zapisnik 1. seje sveta staršev (2016-17)

 

Zapisnik 5. seje sveta staršev (dopisna seja)

Zapisnik 4. seje sveta staršev (dopisna seja)

Zapisnik 3. seje sveta staršev 

Zapisnik 2. seje sveta staršev 2015-16 (januar 2016)

 

Predstavitev samoevalvacije

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2015-16 (september 2015)

Zapisnik 4. seje sveta staršev - julij 2015

Posvetovanje Aktiva svetov staršev OŠ domžalsko-kamniške regije, 16. 4. 2015

Zapisnik 3. seje sveta staršev - maj 2015

Zapisnik 2. seje sveta staršev - februar 2015

Samoevalvacija - Profesionalni razvoj učitelja

Zapisnik 1. seje sveta staršev - sept. 2014

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev 2014-15

Poslovnik Sveta staršev

Zapisnik 3. seje Sveta staršev 2013-14

Povzetki delavnice NASILJE na 3. ORS

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2013-14

Samoevalavcija UČNE TEŽAVE 2014

Člani sveta staršev 2013/2014

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2013-14

Predsednica: Nataša Gerič

  •  sestavljajo ga predstavniki staršev iz vseh oddelkov
  •  obravnava Letni delovni načrt šole, daje mnenje k predlogu o oblikah učne diferenciacije
  •  sodeluje pri oblikovanju, daje mnenje o Vzgojnem načrtu, Pravilih šolskega reda, Pravilih šolske    prehrane
  •  obravnava pobude in predloge staršev
  •  predlaga in soglaša z nad standardno ponudbo šole
  •  imenuje upravni odbor šolskega sklada
  •  se seznanja s poročili o učnem uspehu, vprašanjih vzgoje, o realizaciji letnega delovnega načrta
  •  druge naloge po zakonu

Zapisnik 4. seje sveta staršev 2012-13

 

Samoevalvacija- nadarjeni 2012

Odgovori na vprašanja, 2. seja Sveta staršev 2012-13

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2012/13

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 2012/13

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 2011/12

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 2011/12

Zapisnik 2.seje sveta staršev, 2011/12

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 2011/12

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 2010/11

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 2010/11

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 2010/11

 

Pripombe, predlogi in vprašanja na staršev na 2. roditeljskem sestanku - odgovori šole