KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Svet staršev

 ŠOLSKO LETO 2018/19: opomba:Zapisnik zadnje seje se potrjuje na naslednji seji.

Poslovnik Sveta staršev

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Vabilo na 2. redno sejo sveta staršev

Samoevalvacijsko poročilo 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev

 

 ŠOLSKO LETO 2017/18:

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev (6. zap)  

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev (5. zap.) 

Vabilo na 1. dopisno sejo sveta staršev (5. zap.) 

Zapisnik 2. izredne seje sveta staršev (4. zap.) 

Vabilo na 2. izredno sejo sveta staršev (4. zap.) 

Samoevalvacijsko poročilo 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev (3. zap.) 

Vabilo na 2. redno sejo sveta staršev (3. zap.) 

Zapisnik 1. izredne seje sveta staršev (2. zap.) 

Vabilo na 1. izredno sejo sveta staršev (2. zap.) 

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev (1. zap.) 

Vabilo na 1. redno sejo sveta staršev (1. zap.) 

 

 

ŠOLSKO LETO 2016/17:

Zapisnik 4. seje sveta staršev (2016-17)

Zapisnik 3. seje sveta staršev (2016-17)

Zapisnik 2. seje sveta staršev (2016-17)

Zapisnik 1. dopisna seja (2016-17)

Samoevalvacija - Integracija učencev priseljencev

Zapisnik 1. seje sveta staršev (2016-17)

 

Zapisnik 5. seje sveta staršev (dopisna seja)

Zapisnik 4. seje sveta staršev (dopisna seja)

Zapisnik 3. seje sveta staršev 

Zapisnik 2. seje sveta staršev 2015-16 (januar 2016)

 

Predstavitev samoevalvacije

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2015-16 (september 2015)

Zapisnik 4. seje sveta staršev - julij 2015

Posvetovanje Aktiva svetov staršev OŠ domžalsko-kamniške regije, 16. 4. 2015

Zapisnik 3. seje sveta staršev - maj 2015

Zapisnik 2. seje sveta staršev - februar 2015

Samoevalvacija - Profesionalni razvoj učitelja

Zapisnik 1. seje sveta staršev - sept. 2014

Vabilo na 1. sejo Sveta staršev 2014-15

Poslovnik Sveta staršev

Zapisnik 3. seje Sveta staršev 2013-14

Povzetki delavnice NASILJE na 3. ORS

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2013-14

Samoevalavcija UČNE TEŽAVE 2014

Člani sveta staršev 2013/2014

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2013-14

Predsednica: Nataša Gerič

  •  sestavljajo ga predstavniki staršev iz vseh oddelkov
  •  obravnava Letni delovni načrt šole, daje mnenje k predlogu o oblikah učne diferenciacije
  •  sodeluje pri oblikovanju, daje mnenje o Vzgojnem načrtu, Pravilih šolskega reda, Pravilih šolske    prehrane
  •  obravnava pobude in predloge staršev
  •  predlaga in soglaša z nad standardno ponudbo šole
  •  imenuje upravni odbor šolskega sklada
  •  se seznanja s poročili o učnem uspehu, vprašanjih vzgoje, o realizaciji letnega delovnega načrta
  •  druge naloge po zakonu

Zapisnik 4. seje sveta staršev 2012-13

 

Samoevalvacija- nadarjeni 2012

Odgovori na vprašanja, 2. seja Sveta staršev 2012-13

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2012/13

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 2012/13

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, 2011/12

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 2011/12

Zapisnik 2.seje sveta staršev, 2011/12

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 2011/12

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 2010/11

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 2010/11

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 2010/11

 

Pripombe, predlogi in vprašanja na staršev na 2. roditeljskem sestanku - odgovori šole